Ensomhed

Ensomhed rammer mange unge og voksne.

Ensomhed er en ubehagelig følelse, som kan være meget smertefuld.

Mange af os vil på et eller andet tidspunkt i livet føle os ensomme. Det kan være i øjeblikke, i bestemte situationer og i kortere eller længere perioder af livet.

Ufrivilligt alene

Ensomhed er ikke det samme som at være alene. Man kan sagtens være alene uden nogensinde at føle sig ensom. Og omvendt kan man også være sammen med andre og samtidig føle sig ensom. Ensomhed handler om at føle sig ufrivilligt alene og kan opstå, når vi på den ene eller den anden måde oplever en mangel på samhørighed.

 

Et vigtigt budskab

Ensomhed er en helt almindelig følelse, der ligesom andre følelser indeholder et vigtigt budskab. Et budskab som fortæller os, at der er et tomrum, der kalder på at blive fyldt ud. Ligesom når sult fortæller os, når vi mangler mad, fortæller følelsen af ensomhed os, når vi er i underskud socialt.

Følelsen af ensomhed er et signal til os om, at det vil være godt, hvis vi kan handle, så vi i højere grad kan føle os forbundet med andre,
os selv og omverdenen.

“Hvor er alle henne nu?”

Hvad er ensomhed?

Årsager til ensomhed

Ensomhed kan have mange forskellige årsager. Det kan handle om at savne kontakt til ligesindede – altså mennesker, der forstår eller deler ens tanker og følelser, interesser eller vilkår.

Ensomheden kan også skyldes en manglende mulighed for at være sammen med ens nærmeste – fx på grund af en skilsmisse, et dødsfald eller en flytning.

Manglende mod til at stå ved sig selv

Ensomhed kan også handle om ens forhold til sig selv. Det kan give en følelse af ensomhed, hvis der fx er sider, som man undertrykker eller ikke vil stå ved, fordi man er usikker på, om disse sider er “i orden”, “naturlige” eller “ok”, eller fordi man er bange for andres reaktion, og om de vil tage godt imod en, hvis man står ved sig selv.

Frygt for ikke at blive accepteret

De fleste af os deler frygten for at falde ved siden af. Paradoksalt nok er det netop frygten for ikke at blive accepteret, der kan gøre, at vi begynder at skærme os fra andre. Ensomhed kan blive selvforstærkende, hvis frygten for at blive afvist eller ikke-forstået kommer til at styre os. Frygten kan få os til at sænke vores forventninger til andre mennesker eller få os til at tolke andres adfærd som tegn på, at de ikke forstår os eller ønsker kontakt. Når vi oplever, at andre ikke vil os, er det letteste modsvar ikke at ville dem.

Overtænkning

En anden reaktion på ensomheden kan være, at vi begynder at tænke lidt for meget over, hvad vi skal gøre, eller hvordan vi skal være, for at andre vil os, frem for i stedet at spørge os selv: Hvad er det, jeg gerne vil? Hvem er det, jeg godt kunne tænke mig at tale med?

Tabu

Ensomhed er en tabubelagt følelse. Og det er ærgerligt og unødvendigt. For ensomhed er en naturlig og vigtig følelse, der indbyder til handling, og tabuet kan gøre det svært at handle. En forudsætning for at gøre noget ved ensomhed, er, at du anerkender, at den er der.
En anden forudsætning er, at du tør tro på, at der ikke er noget forkert ved dig, fordi du føler dig ensom.

De allerfleste mennesker – unge, voksne og ældre – har mødt ensomheden på et tidspunkt i deres liv. Du ved det bare ikke. For ensomhed er noget, som kun få taler højt om.

Vejen ud af ensomhed

Vejene til at lindre eller overvinde ensomheden kan være forskellige. Et første skridt kan være, at vi sammen begynder at aftabuisere ensomheden og tage den alvorligt, som det den er: en helt naturlig følelse, der fortæller om en oplevelse af, at ens sociale relationer og netværk ikke opfylder ens sociale behov og forventninger.

Vejen til at lindre eller komme ud af ensomhed handler ofte om, at finde den rette balance mellem på den ene side at passe på sig selv og på den anden side at samle mod til at opsøge sammenhænge, hvor man enten får nye oplevelser og relationer, eller hvor man får uddybet dem, man allerede har.

Ensomhed senere hen i livet

De fleste ældre mennesker lever et godt socialt liv, men for nogle er ensomhed et stort og ofte overset problem. Det kan have store konsekvenser for den enkeltes livskvalitet, helbred og trivsel i alderdommen.

Mindsket livskvalitet

Ensomhed kan føre til mindsket livskvalitet for ældre mennesker. Det har også betydning for sundheden, viser forskningen.

Ældre mennesker, som oplever at de er ensomme, har dårligere helbred, og de har også sværere ved at overvinde sygdom end ældre med stærke sociale relationer.

Risikoen for at opleve ensomhed øges ved overgangen fra arbejdsliv til tilværelsen som pensionist, ægtefællens død, og andre store livskriser.

Faktorer som dårligt helbred og nedsat mobilitet kan også føre til, at man pludselig får en tilværelse, hvor man er mere isoleret og deraf kan føle sig ensom.

Du er velkommen til at kontakte mig og få en uforpligtende samtale:

8 + 11 =

Psykoterapeut Gitte Juul fra Vær Dig Selv medlem af dansk psykoterapeutforening

Adresse

Psykoterapeut Gitte Juul Langhoff
CVR: 40431292

Nyledvej 17
5471 Søndersø
Der er gratis parkering lige ved døren.

Afbud

Ved afbud send en sms på
tlf. 30 24 55 58.
Afbud skal ske senest dagen før.
Ved udeblivelse fra en session betales fuld pris.