Depression

Depression er en af de mest almindelige psykiske sygdomme, der kan ramme os alle.
Hver 5. eller 6. af os vil på et tidspunkt i vores liv udvikle symptomer på depression. Depression kan opstå i alle aldre. Flere kvinder end mænd bliver ramt.

Nedtrykt gennem længere tid

Når man har en depression, er man nedtrykt gennem længere tid uden årsag. Nedtryktheden varierer fra tristhed til sort melankoli og dyb fortvivlelse. Nedtryktheden er typisk ledsaget af nedsat energi og lyst samt manglende interesse for de fleste ting, ligesom man kan have tendens til at isolere sig og fravælge socialt samvær. Man mangler overskud til at klare hverdagens aktiviteter. Ofte vil man føle sig træt, med ændret appetit, ligesom der er vanskeligheder med opmærksomhed og koncentration.

Nedsat selvtillid og urimelige selvbebrejdelser er almindelige symptomer. Under en depression ændrer hele personens tankegang sig, så den bliver meget negativ. Den negative tænkning betyder, at man kritiserer sig selv og måske ikke opdager, at man faktisk er syg. Måske bebrejder man sig selv og føler skyld over, at have det som man har det.

Livet kan føles meningsløst og uden betydning. Man kan få selvmordstanker eller i værste fald kan der optræde egentlige planer om eller forsøg på selvmord. Ved meget alvorlige depressionstilstande ses af og til psykotiske symptomer i form af vrangforestillinger (urokkelige overbevisninger, som strider mod almindelig fornuft) eller hallucinationer (sanseoplevelser uden ydre stimuli).

Fysiske smerter, hovedpine, spændinger og søvnløshed kan være de første tegn på en begyndende depression. Angst er ofte også et centralt symptom ved depression og er tit forbundet med stress. Nogle gange kan en depression vise sig ved en tendens til at være opfarende, ubeslutsom, irritabel, aggressiv og til at bebrejde omgivelserne. Det kan også være, at ens alkoholvaner ændrer sig fra at være rekreative til stigende (selvmedicinering).

“Hvad er meningen med mit liv?”

Hvad er en depression?

Symptomer på depression kan være, at:
 • Man føler sig trist, nedtrykt og træt over en længere periode uden at kunne pege på en årsag
 • Man mister interessen for de fleste ting og mangler sin sædvanlige energi og drivkraft
 • Man bebrejder sig selv og føler skyld over, at have det som man har det
 • Man mangler selvtillid og livet virker meningsløst og uden betydning
 • Man ikke kan koncentrere sig som sædvanligt
 • Man isolerer sig og orker ikke socialt samvær
 • Søvnkvaliteten er dårlig; man vågner ofte om natten eller tidligt om morgenen – eller man sover for meget
 • Man har enten stærkt nedsat eller overdreven appetit
 • Der kan forekomme selvmordstanker
En depression kan udløses af:
 • Mangelfuld omsorg eller overgreb i barndommen
 • Alvorlig fysisk sygdom
 • Dødsfald blandt de nærmeste
 • Livsændringer som flytning, barsel, pensionering eller skilsmisse
 • Konflikter i familien eller på arbejdet
 • Langvarig stress
Søg hjælp i tide!

Det er vigtigt at søge hjælp, hvis man har en depression. Hvis man kender symptomerne på depression, kan man lettere opdage den.
Meget tyder på, at behandlingen virker bedre, jo tidligere den begyndes.

Selv om mange oplever at føle skam og lyst til at isolere sig, når depressionen rammer, kan det være en god ide at åbne op og søge om hjælp.
Depression er en alvorlig sygdom, som er meget svær at bekæmpe helt alene. I mange tilfælde skal der hjælp til både professionelt og fra omgivelserne.

Du er velkommen til at kontakte mig og få en uforpligtende samtale:

7 + 5 =

Psykoterapeut Gitte Juul fra Vær Dig Selv medlem af dansk psykoterapeutforening

Adresse

Psykoterapeut Gitte Juul Langhoff
CVR: 40431292

Nyledvej 17
5471 Søndersø
Der er gratis parkering lige ved døren.

Afbud

Ved afbud send en sms på
tlf. 30 24 55 58.
Afbud skal ske senest dagen før.
Ved udeblivelse fra en session betales fuld pris.