Individuel psykoterapi

Individuel psykoterapi – dine individuelle problematikker, ønsker og behov​

I terapien, individuel psykoterapi, arbejder vi med dine individuelle problematikker, ønsker og behov.
Det kan være problematikker som lavt selvværd, usikkerhed, tristhed, ensomhedstressangstdepression, generthed, skam, uhensigtsmæssige mønstre eller problemer i forhold til andre (fx familie, ægtefælle, kæreste, venner, bekendte, kolleger).

Lavt selvværd

Lavt selvværd handler om angst for ikke at føle sig god nok. Lavt selvværd opstår, når vi er angste for ikke at slå til, angste for ikke at leve op til andres og egne forventninger samt angste for, hvad andre kunne tænke om én. Lavt selvværd får os til at tænke: “Jeg er ikke god nok”.

Depression

Depression er en af de mest almindelige psykiske sygdomme, der kan ramme os alle.
Hver 5. eller 6. af os vil på et tidspunkt i vores liv udvikle symptomer på depression. Depression kan opstå i alle aldre. Flere kvinder end mænd bliver ramt.

Stress

Stress kan opstå, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte oplever at have. Stress er en reaktion på ydre fysisk eller psykisk belastning, og er dermed ikke en sygdom. Man skelner mellem kortvarig og langvarig stresstilstand med hver deres karakteristika og konsekvenser.

Angst

Mange mennesker oplever angst i forskellige situationer, på bestemte tidspunkter eller hele tiden, og de har forskellige symptomer på angst.

Angsten viser sig både som psykiske og kropslige symptomer, og kan også have betydning for ens adfærd.

Ensomhed

Ensomhed rammer mange unge og voksne.
Ensomhed er en ubehagelig følelse, som kan være meget smertefuld.
Mange af os vil på et eller andet tidspunkt i livet føle os ensomme.
Det kan være i øjeblikke, i bestemte situationer og i kortere eller længere perioder af livet.

Skam

Skam er en specifik form for angst, der udløses ved en virkelig eller indbildt fare for at blive udstillet, misbrugt, ydmyget – eller fordømt og afvist.
Skam opstår, når man ikke bliver set som den, man er, og når man bliver behandlet forkert og spejlet forkert tilbage.

Sorg

Sorg er den reaktion vi har, når vi mister noget betydningsfuldt elsket, eller noget vi har været knyttet til.
Det er en menneskelig reaktion, som opstår, når vi bliver adskilt fra en person eller noget som har betydning for vores liv, identitet og forståelse af os selv. Sorgreaktioner forekommer derfor ikke kun ved dødsfald, men fx også ved skilsmisse, når der er alvorlig sygdom i familien eller når man mister et job.

Eksistentielt

Eksistentielle problematikker rammer os alle på forskellige tidspunkter i livet.
Eksistentielle problematikker omhandler stort set alt, der er knyttet til eksistensen – ens eksistens i livet – det at være menneske.

Indimellem føles livet svært

Mange mennesker oplever indimellem at være et sted i livet, som føles svært. Måske oplever du for tiden at livet føles svært?

Det kan være, at du synes, det er svært at være ung. Eller overgangen fra ung til voksen, eller overgangen til pensionsalderen føles svær. Måske står du midt i en skilsmisse eller har fået en fyreseddel. Eller du står overfor at skulle træffe nogle svære valg. Det kan være, at du føler, det hele er meningsløst. Måske har du mistet en nær og kær. Eller det kan handle om sygdom eller forestående død. Osv.

 

Større bevidsthed, indsigt og forståelse

I det terapeutiske forløb kan vi komme ind på dine tanker og tankemønstre, dine følelser, din måde at reagere på, den måde du forholder dig på, hvordan du indgår i dine relationer overfor andre, din barndom, uhensigtsmæssige mønstre mv. Alt sammen noget, der kan være medvirkende til, at du føler, at livet er svært.

Du vil med den individuelle psykoterapi få større bevidsthed, indsigt og forståelse for dig selv (og for andre).

Hvad er målet med psykoterapien?

Målet med terapien – afhænger naturligvis af de emner, som du ønsker, at vi arbejder med – kan være fx:

  • At du bliver mere bevidst om dine tanker, følelser, ord og handlinger
  • At du får en større indsigt og forståelse af dig selv, dine symptomer og relationer
  • At du opnår større selvværd og selvrespekt
  • At du føler større glæde
  • Din måde at træffe valg og tackle forskellige livssituationer på

Gennem refleksion vil terapien kunne give dig mulighed for at handle anderledes og skabe den forandring, som du ønsker.

Hvordan foregår terapien?

Vi sidder overfor hinanden i et lokale, hvor der er fred og ro. Jeg byder på en kop kaffe/te. Du fortæller, hvad du har på hjertet. Jeg lytter og spørger ind til det, du fortæller. Terapien foregår i dit tempo. Jeg har tavshedspligt.

Samtalen er det primære i terapien. Igennem samtalen vil jeg tilstræbe at identificere og fjerne de forhindringer, der ligger i vejen for din selvrealisering. Jeg vil støtte og hjælpe dig med at få indsigt i og forstå dine psykiske problemer.

Er det til gavn for den terapeutiske proces, kan forskellige redskaber og metoder i nogle tilfælde være nyttige at arbejde med, og er du indstillet på det, kan du få opgaver med hjem. Sammen finder vi en fælles arbejdsform, der er hensigtsmæssig og udbytterig for dig.

Hvor lang tid varer et forløb?

Det er meget individuelt, hvor mange sessioner der skal til, for at have opnået den ønskede forandring. Det tager tid at forandre sig selv, sine mønstre og hele sine traumer. Nogle mennesker kan nøjes med få sessioner, andre har brug for et længerevarende terapeutisk forløb – alt afhængigt af problematikker, ønsker, behov samt mål for terapien.

Psykoterapi er en proces.

Fakta om psykoterapi

Psykoterapi er samtaleterapi mellem terapeut og klient. Terapien handler om at hjælpe mennesker ud af livets vanskelige perioder og er en vej til at komme videre, når livet gør ondt, er svært eller synes meningsløst.

Der kan være mange forskellige grunde til at gå i psykoterapi. De fleste mennesker opsøger en psykoterapeut, fordi der er noget i deres liv, som går dem på og forringer deres livskvalitet.

Der er mange grene inden for psykoterapi. Det er dog fælles for al psykoterapi, at den ved hjælp af samtaler fokuserer på først at identificere og derefter at ændre de dynamikker, mønstre og mekanismer, der ligger bag symptomerne. Fokus er altså på at italesætte og arbejde med de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der gør, at man fx er trist, bliver stresset og/eller føler angst.

Det er dokumenteret i mange videnskabelige undersøgelser, at terapi virker. Mange mennesker har stor glæde af at gå i terapi – de oplever en personlig udvikling, hvor de får en større forståelse for dem selv og andre, deres relationer bliver bedre, og sidst men ikke mindst opnår de en større livsglæde.

Du er velkommen til at kontakte mig og få en uforpligtende samtale:

11 + 1 =

Psykoterapeut Gitte Juul fra Vær Dig Selv medlem af dansk psykoterapeutforening

Adresse

Psykoterapeut Gitte Juul Langhoff
CVR: 40431292

Nyledvej 17
5471 Søndersø
Der er gratis parkering lige ved døren.

Afbud

Ved afbud send en sms på
tlf. 30 24 55 58.
Afbud skal ske senest dagen før.
Ved udeblivelse fra en session betales fuld pris.