PRIVATLIVSPOLITIK

Tavshedspligt
Fortrolighed er en fundamental del af den terapeutiske proces. Jeg har tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under terapien, og videregiver ikke informationer til tredjepart (bortset fra cookies, som videresender statistik fra hjemmesiden – se afsnittet ”Cookies”). Fremkommer der oplysninger i terapien om personer under 18 år eller andre umyndige, der giver grund til at antage, at pågældende udsættes for vanrøgt, seksuelle krænkelser eller anden nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer pågældendes sundhed eller udvikling i fare, har jeg pligt til at underrette de sociale myndigheder i barnets eller den umyndiges opholdskommune. Ligeledes har jeg oplysningspligt i de få tilfælde, hvor en klient er i alvorlig risiko for at gøre alvorlig skade på sig selv eller andre.

Når jeg får supervision, deler jeg muligvis brudstykker af information, men altid i anonymiseret form. Dette sker i en-til-en supervision, hvor supervisor tilsvarende er underlagt tavshedspligt. Derudover opretholder jeg tidsubegrænset tavshedspligt.


Datahåndtering

Journalisering:
Hvis du kommer til en første session eller indleder et terapeutisk forløb, skal du være indforstået med, at jeg skriver efter hver session. Mine noter er et uundværligt redskab til at sikre en kontinuerlig kvalitet i terapien. Jeg skriver mine noter i anonymiseret form og opbevarer dem adskilt fra navn og kontaktinfo. Mine procedurer er udarbejdet og lever op til krav ud fra GDPR.

Mailkorrespondance:
Du bedes undlade at oplyse om personfølsomme data i mails, da min e-mail forbindelse ikke er krypteret. 

SMS:
Du bedes undlade at oplyse om personfølsomme data i SMS, da min SMS-forbindelse ikke er krypteret.


Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Jeg har sikret mig, at personlige oplysninger ikke kommer andre i hænde ved at træffe tekniske foranstaltninger, dvs. at det kun er mig, der kan åbne min pc, og derved kun mig, der har adgang til journalerne, og alene mig, der bruger journalerne.

Cookies
Hjemmesiden anvender cookies, som bliver brugt til at lave statistik. Det vil være informationer, som hvilken hjemmeside du kom fra, hvilke links du klikker på og i hvilken rækkefølge samt hvor længe du opholder dig på hjemmesiden. På hjemmesiden er der plugins, som tilhører tredjeparter, der også gør brug af disse data. Du kan se mere omkring cookies og hvordan du kan slette dem her.