Psykoterapi

Psykoterapi – handler om at hjælpe mennesker 

Psykoterapi er samtaleterapi mellem terapeut og klient. Terapien handler om at hjælpe mennesker ud af livets vanskelige perioder og er en vej til at komme videre, når livet gør ondt, er svært eller synes meningsløst.

Der kan være mange forskellige grunde til at gå i psykoterapi. De fleste mennesker opsøger en psykoterapeut, fordi der er noget i deres liv, som går dem på og forringer deres livskvalitet. Det kan være, at de har lavt selvværd, angst, depression, stress mv. Det kan også være at de har problemer i deres relationer til andre eller føler sig ensomme. De kan også have haft en traumatisk oplevelse, befinde sig i en krise, eller af andre årsager have brug for hjælp til at komme videre i livet. De kan også have et ønske om at skabe en forandring eller udvikle sig personligt. Læs her hvordan terapien foregår hos mig.

Der er mange grene inden for psykoterapi. Det er dog fælles for al psykoterapi, at den ved hjælp af samtaler fokuserer på først at identificere og derefter at ændre de dynamikker, mønstre og mekanismer, der ligger bag symptomerne. Fokus er altså på at italesætte og arbejde med de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der gør, at man fx er trist, bliver stresset og/eller føler angst.

Psykoterapi er en proces. For nogle går den proces hurtigere end for andre, og behandlingens længde afhænger altid af det enkelte menneske. For nogle er et par sessioner med en psykoterapeut nok, andre har behov for et længere forløb. 

Det er dokumenteret i mange videnskabelige undersøgelser, at terapi virker. Mange mennesker har stor glæde af at gå i terapi – de oplever en personlig udvikling, hvor de får en større forståelse for dem selv og andre, deres relationer bliver bedre, og sidst men ikke mindst opnår de en større livsglæde.

Husk – det er en styrke at bede om hjælp, ikke en svaghed.

Psykoterapi - handler om at hjælpe mennesker