Stress

Hvad er stress?

Stress er en reaktion på ydre fysisk eller psykisk belastning, og er dermed ikke en sygdom. Omfanget af stress-reaktionen afhænger af, i hvor høj grad belastningen opfattes som truende sammenholdt med de ressourcer, man oplever at have til rådighed til at tackle situationen. Stress-reaktioner kan være psykiske, fysiske eller adfærdsmæssige. 

Kortvarig eller langvarig stress

Man skelner mellem kortvarig stress-reaktion og langvarig stress-tilstand med hver deres karakteristika og konsekvenser.

Kortvarig stress er en hensigtsmæssig og naturlig reaktion, der hjælper med at tackle en ydre belastning her og nu, fx en eksamen eller en sportspræstation. Kortvarig stress kan sætte os i stand til at yde vores bedste og er oprindelig en “fight or flight”-reaktion.

Langvarig stress er en uhensigtsmæssig individtilstand karakteriseret ved anspændthed og ulyst gennem længere tid (uger til måneder).

Årsager til stress

Stress kan have en række årsager, såkaldte stressorer. Det kan fx være:

Livsbegivenheder
Skilsmisse, sygdom, misbrug, dødsfald, fødsel eller fyring.

Arbejdsforhold
Mangel på indflydelse, mening, belønning, forudsigelighed, social støtte og passende krav til arbejdet.
Det grænseløse arbejde, som breder sig ind i fritiden og aldrig giver mulighed for at holde helt fri.
Det fysiske arabejdsmiljø, fx støj, kulde, dårligt indeklima samt akkord- og skifteholdsarbejde.

Familielivet
Vedvarende konflikter og mangel på anerkendelse, manglende ressourcer (tid og økonomi) samt uklare grænser mellem arbejde og familieliv.

Stress er reaktion på fysisk eller psykisk belastning

Krav > ressourcer = stress

Belastningstilstanden opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte har – eller oplever, at han eller hun har. Begrebet ‘krav’ skal forstås bredt. Det kan være arbejdsmæssige krav eller krav i privatlivet, ligesom det kan være fysiske eller følelsesmæssige krav. Ressourcer er bredt defineret som tid, økonomi, fysisk og psykisk overskud og endelig det mere udefinerbare ‘måden, man ser tingene på’, altså det enkelte menneskes tilgang til verden.

Fysiske symptomer på stress:

 • Hovedpine
 • Hjertebanken
 • Svedeture / koldsved
 • Nedsat immunforsvar – hyppige infektioner
 • Appetitløshed / vægttab
 • Svimmelhed
 • Diarré
 • Rysten på hænderne
 • Nedsat sexlyst

 

 

 

Psykiske symptomer på stress

 • Træthed og søvnproblemer
 • Hukommelsesbesvær
 • Ulyst
 • Anspændthed
 • Koncentrationsbesvær
 • Utålmodighed
 • Angst for almindelige problemer – en uforklarlig angst
 • Depression
Stress er reaktion på fysisk eller psykisk belastning

Konsekvenser af langvarig stress

Akut, kortvarig stress er et livsvilkår – en gang imellem! 

Langvarig stress er derimod en uhensigtsmæssig tilstand og en risikofaktor for udvikling eller forværring af sygdom. Det er veldokumenteret, at langvarig stress har en direkte sammenhæng med en række sygdomme. Blodpropper, hjerte-kar-sygdom og depression er blandt de følgesygdomme, der kan komme efter længerevarende stress, ligesom kroniske sygdomme som allergi, astma, psoriasis og diabetes ofte forværres af længerevarende stress.