Angst

Hvad er angst?

Mange mennesker oplever angst i forskellige situationer, på bestemte tidspunkter eller hele tiden, og de har forskellige symptomer på angst.

Angst er en naturlig reaktion, som hjernen igangsætter, når den opfanger en fare. Angsten sørger for, at vi er på vagt, så vi hurtigt kan flygte eller forsvare os, når vi føler os truede. Men nogle mennesker reagerer på begivenheder eller i situationer, der ikke almindeligvis udløser angst. Det vil sige, at den naturlige angstreaktion er ude af proportion med den reelle fare. Det kan betyde, at for nogle er tærsklen for, hvornår noget opfanges som en trussel, meget lav, og dermed kan risikoen for, at angsten begrænser den daglige livsførelse, blive stor. For nogle kommer angsten som intense reaktioner på bestemte tidspunkter og for andre er angsten til stede hele tiden.

Angsten viser sig både som psykiske og kropslige symptomer, og kan også have betydning for ens adfærd.

Symptomer på angst


Fysiske
:

 • Hjertebanken
 • Trykken for brystet
 • Åndenød
 • Sveden
 • Følelsen af varme eller kulde
 • Rysten
 • Kvalme og/eller maveonde
 • Svimmelhed og/eller osteklokkefornemmelse
 • Søvnproblemer

Psykiske:

 • Konstant uro og bekymring
 • Overdrevet selvfokus / frygt for at være i centrum for andres negative bedømmelse
 • Tvangstanker og/eller tvangshandlinger
 • Tendens til at undgå steder og situationer af frygt for at opleve angst
  •  
 De psykiske symptomer kan være af forskellig karakter og sværhedsgrad.

Forskellige angstlidelser

Der findes flere forskellige angstlidelser – enkeltfobier, generaliseret angst, panikangst, social angst, helbredsangst, præstationsangst og OCD – og de kan alle variere i sværhedsgrad og omfang. Mange mennesker som oplever angst, kan genkende symptomer fra mere end en angstlidelse.

Læs en kort beskrivelse af de mest udbredte angstlidelser.

Symptomer på angst

Hvor mange har angst?

Der er nogen usikkerhed omkring præcis hvor udbredt angsttilstande er, men alle undersøgelser tyder på at forekomsten er høj. En stor undersøgelse blandt flere europæiske lande konkluderer at ca. 12% af befolkningen i løbet af et år har en angsttilstand, mens en norsk undersøgelse viser tal helt oppe på næsten 20%. De fleste angsttilstande ses i langt højere grad hos kvinder end mænd. Der er også mange, der har flere former for angst, eller angst og depression samtidig.                                                                     
                                                                               

“At turde, er at miste fodfæstet for en stund,
ikke at turde, er at miste sig selv”
                                                                     Kierkegaard