Individuel psykoterapi

Individuel psykoterapi – dine individuelle problematikker, ønsker og behov

Individuel psykoterapi – i terapien arbejder vi med dine individuelle problematikker, ønsker og behov. Det kan være problematikker som lavt selvværd, usikkerhed, tristhed, uhensigtsmæssige mønstre, ensomhed, stress, angst, depression, skam eller problemer i forhold til andre (fx familie, ægtefælle, kæreste, venner, bekendte, kolleger), tvivl, at træffe valg, livskrise, tab og sorg mv. Det kan også være, at du har andre ønsker og behov, som fx at arbejde med personlig udvikling.

I det terapeutiske forløb kan vi komme ind på dine tanker og tankemønstre, dine følelser, din måde at reagere på, den måde du forholder dig på, hvordan du indgår i dine relationer overfor andre, din barndom, uhensigtsmæssige mønstre mv. Alt sammen noget, der kan være medvirkende til, at du føler, at livet er svært.

Hvor lang tid varer et forløb?

Det er meget individuelt, hvor mange sessioner der skal til, for at have opnået den ønskede forandring. Det tager tid at forandre sig selv, sine mønstre og hele sine traumer. Nogle mennesker kan nøjes med få sessioner, andre har brug for et længerevarende terapeutisk forløb – alt afhængigt af problematikker, ønsker, behov samt mål for terapien.

Psykoterapi er en proces. 

        “At kende dig selv,
 er begyndelsen på al visdom”

                                  Aristoteles

Med respekt for at vi alle er forskellige

Som terapeut tilsigter jeg at skabe en følelsesmæssig god kontakt og relation mellem du som klient og jeg som terapeut, så du kan føle dig tryg og tør åbne dig. Jeg er nærværende og lyttende, og er fordomsfri med respekt for, at vi alle er forskellige. Du kan læse om hvordan terapien foregår.

Samtalen foregår i fuld fortrolighed – jeg har naturligvis tavshedspligt.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig – alle spørgsmål er relevante.

Husk – det er en styrke at bede om hjælp, ikke en svaghed. 

Individuel psykoterapi