Hvordan foregår terapien?

Hvordan foregår terapien?

Vi sidder overfor hinanden i et lokale, som er hyggeligt indrettet. Der er fred og ro. Jeg byder på en kop kaffe/te. Du fortæller, hvad du har på hjertet. Jeg lytter og spørger ind til det, du fortæller. Terapien foregår i dit tempo.

Samtalen er det primære i terapien. Igennem samtalen vil jeg tilstræbe at identificere og fjerne de forhindringer, der ligger i vejen for din selvrealisering. Jeg vil støtte og hjælpe dig med at få indsigt i og forstå dine psykiske problemer.

Er det til gavn for den terapeutiske proces, kan forskellige redskaber og metoder i nogle tilfælde være nyttige at arbejde med, og er du indstillet på det, kan du få opgaver med hjem. Sammen finder vi en fælles arbejdsform, der er hensigtsmæssig og udbytterig for dig.

Succeskriteriet for samtaleterapien 

Som terapeut tilsigter jeg at skabe en følelsesmæssig god kontakt og relation imellem os, så du kan føle dig tryg og tør åbne dig. Jeg er nærværende og lyttende, og er fordomsfri med respekt for, at vi alle er forskellige.

I den første session skal vi lære hinanden lidt bedre at kende, sådan at du kan finde ud af, om jeg er den rette terapeut for dig, og jeg kan finde ud af, om jeg har de nødvendige kompetencer til at hjælpe dig.

Ligesom kvaliteten i relationen mellem os er af stor betydning, er samarbejdet også afgørende for resultatet. Du har også et medansvar i terapien, nemlig at du med din åbenhed og ærlighed selv er aktiv, både under samtalen og mellem sessionerne. 

Samtalen foregår i fuld fortrolighed, da jeg har tavshedspligt.

“The cure for pain, is in the pain.
Rumi

Hvad arbejder vi med i terapien?

I det terapeutiske forløb arbejder vi med dine individuelle problematikker, behov og ønsker. Det kan være problematikker som:

 

Vi kan komme ind på dine tanker og tankemønstre, dine følelser, din måde at reagere på, den måde du forholder dig på, hvordan du indgår i dine relationer overfor andre, din barndom, uhensigtsmæssige mønstre mv. Alt sammen noget, der kan være medvirkende til, at du føler, at livet er svært.

 

Hvad er målet med terapien?

Målet med terapien – afhænger naturligvis af de emner, som du ønsker, at vi arbejder med – kan fx være:

  • At du opnår større selvværd og selvrespekt
  • At du føler større glæde
  • At du får en større viden og forståelse af dig selv
  • At du bliver fri for aktuelle symptomer
  • Hvordan du indgår i relationer
  • Hvordan du træffer valg
  • Din måde at tackle forskellige livssituationer på
 

Gennem terapien vil du opnå større indsigt i og forståelse af dig selv, dine symptomer, relationer og din omverden. 

Terapien vil give dig en større bevidsthed om dine tanker og følelser samt din adfærd.

Gennem refleksion vil terapien kunne give dig mulighed for at handle anderledes og skabe den forandring, som du ønsker.

“These pains you feel are messengers.
Listen to them.”
Rumi

Hvor lang tid varer et forløb?

Det er meget individuelt, hvor mange sessioner der skal til, for at have opnået den ønskede forandring. Det tager tid at forandre sig selv, sine mønstre og hele sine traumer. Nogle mennesker kan nøjes med få sessioner, andre har brug for et længerevarende forløb – alt afhængigt af problematikker og mål for terapien.

Psykoterapi er en proces. 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig – alle spørgsmål er relevante. 

Husk – det er en styrke at bede om hjælp, ikke en svaghed.