FAQ – ofte stillede spørgsmål

Her er de mest almindelige spørgsmål vedr. psykoterapi hos mig.

Har du andre spørgsmål, så kontakt mig endelig!

Bedste hilsner
Gitte Juul Langhoff

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er samtaleterapi mellem terapeut og klient. Terapien handler om at hjælpe mennesker ud af livets vanskelige perioder og er en vej til at komme videre, når livet gør ondt, er svært eller synes meningsløst.

Der er mange grene inden for psykoterapi. Det er dog fælles for al psykoterapi, at den ved hjælp af samtaler fokuserer på først at identificere og derefter at ændre de dynamikker, mønstre og mekanismer, der ligger bag symptomerne. Fokus er altså på at italesætte og arbejde med de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der gør, at man fx er trist, bliver stresset og/eller føler angst.

Det er dokumenteret i mange videnskabelige undersøgelser, at terapi virker. Mange mennesker har stor glæde af at gå i terapi – de oplever en personlig udvikling, hvor de får en større forståelse for dem selv og andre, deres relationer bliver bedre, og sidst men ikke mindst opnår de en større livsglæde.

Hvilke problematikker kan jeg få hjælp til?

I det terapeutiske forløb arbejder vi med dine individuelle problematikker, behov og ønsker. Det kan være problematikker som fx:

 • Lavt selvværd og usikkerhed
 • Meningsløshed
 • Ensomhed
 • Stress
 • Angst
 • Depression, tristhed
 • Generthed, skam
 • Uhensigtsmæssige mønstre
 • Problemer i forhold til dine relationer (fx familie, kæreste, ægtefælle, venner, bekendte, kolleger)
 • At kunne sige fra og sætte grænser
 • Problemer med at træffe valg og tvivl
 • Livskriser/livsfaser (fx skilsmisse, fyring fra job, overgangen fra ung til voksen eller fra voksen til pensionsalderen mv.)
 • Bearbejdning af hændelser og traumer
 • Bearbejdning af tab og sorg

… eller noget helt andet, som du synes er svært at tackle.

Foruden at hjælpe dig med dine individuelle problematikker, sørger jeg for, at du får en dybere forståelse for, hvordan dine tanker, følelser og handlinger hænger sammen med det, som er svært, så du fremadrettet står stærkere i livet.

Hvordan foregår terapien?

Vi sidder overfor hinanden i et lokale, som er hyggeligt indrettet. Der er fred og ro. Jeg byder på en kop kaffe/te. Du fortæller, hvad du har på hjertet. Jeg lytter og spørger ind til det, du fortæller. Terapien foregår i dit tempo.

Samtalen er det primære i terapien. Igennem samtalen vil jeg tilstræbe at identificere og fjerne de forhindringer, der ligger i vejen for din selvrealisering. Jeg vil støtte og hjælpe dig med at få indsigt i og forstå dine psykiske problemer.

Er det til gavn for den terapeutiske proces, kan forskellige redskaber og metoder i nogle tilfælde være nyttige at arbejde med, og er du indstillet på det, kan du få opgaver med hjem. Sammen finder vi en fælles arbejdsform, der er hensigtsmæssig og udbytterig for dig.

Hvad taler vi om i terapien?

I det terapeutiske forløb kan vi komme ind på dine tanker og tankemønstre, dine følelser, din måde at reagere på, den måde du forholder dig på, hvordan du indgår i dine relationer overfor andre, din barndom, uhensigtsmæssige mønstre mv. Alt sammen noget, der kan være medvirkende til, at du føler, at livet er svært.

Alt, hvad du fortæller om i terapien, er fortroligt, da jeg har tavshedspligt. Og jeg dømmer dig ikke! Jeg er af den overbevisning, at vi alle tænker, føler, reagerer og handler, som vi gør og af gode grunde, også selvom det nogle gange kan virke uhensigtsmæssigt for os selv eller andre – og det bliver vi ofte ved med, indtil vi bliver bevidste om os selv (og andre), så kan vi tage ansvar for os selv og dermed reagere og handle anderledes.

Jeg er usikker på, om jeg kan svare på spørgsmålene i terapien

Det er helt i orden! Du skal ikke præstere noget – det er ikke en eksamen! Jeg skal nok hjælpe dig på vej. Vi tager det i dit tempo.

Jeg synes, det er grænseoverskridende at søge om hjælp

Det er en helt naturlig følelse! Nogle mennesker synes det er grænseoverskridende, ubehageligt, pinligt eller skamfuldt at søge hjælp. Jeg har selv søgt professionel hjælp, når livet indimellem har budt på svære udfordringer, så jeg ved, hvordan det er at sidde i stolen som klient og at det kræver mod og kan være sårbart! Jeg skal nok hjælpe og støtte dig.

Hvorfor går man i terapi?

Der kan være mange forskellige grunde til at gå i psykoterapi. Mange søger hjælp, når de oplever, at noget i deres liv, som går dem på og er vanskeligt at tackle. Det kan være problematikker som lavt selvværd, depression, stress, angst, traumatiske oplevelser, måske de befinder sig i en krise, oplever tab og sorg, meningsløshed eller de har problemer i deres relationer, hvor de måske har svært ved at sætte grænser, eller de kan have brug for hjælp til at komme videre i livet eller noget helt andet.

Andre går i terapi fordi de ønsker at lære mere om sig selv og ønsker at udvikle sig personligt. Man behøver altså ikke have en psykisk diagnose for at gå i terapi.

Hvem går i terapi?

Vi kan alle få brug for at få hjælp til at tackle vores problemer.

Du behøver ikke være syg eller have en diagnose, eller at have oplevet noget traumatisk eller at være kommet helt derud, hvor du kun lige hænger i med neglende, for at gå i terapi. Der kan være mange grunde til at du har brug for en fortrolig at tale med – intet er for stort eller småt!

I min praksis møder jeg teenagere, unge og voksne, der går i individuel terapi eller i parterapi.

Hvordan ved jeg, om du er den rigtige terapeut for mig?

En god kemi imellem os er altafgørende for, om din terapi bliver vellykket. Undersøgelser viser, at det er kemien mellem terapeut og klient, der har størst betydning, og at det spiller en mindre rolle, hvilken terapeutisk retning terapeuten er uddannet indenfor.

Det er også vigtigt, at du har tillid til mig som terapeut. Jeg tilsigter at skabe en følelsesmæssig god kontakt og relation imellem os, så du kan føle dig tryg og tør åbne dig. Jeg er nærværende og lyttende, og er fordomsfri med respekt for, at vi alle er forskellige.

Du er meget velkommen til at ringe til mig og få en uforpligtende snak, så du kan få en fornemmelse af, om jeg er den rette terapeut for dig.

Tlf. 30 24 55 58

Hvad kan jeg forvente mig af et forløb?

Du kan forvente, at jeg som terapeut vil tilsigte at skabe en følelsesmæssig god kontakt og relation imellem os, så du kan føle dig tryg og tør åbne dig. Jeg vil være nærværende og lyttende, og fordomsfri med respekt for, at vi alle er forskellige.

Ligesom kvaliteten i relationen mellem os er af stor betydning, er samarbejdet også afgørende for dit resultat af terapiforløbet. Du har også et medansvar i terapien, nemlig at du med din åbenhed og ærlighed selv er aktiv, både under samtalen og mellem sessionerne. 

Samtalen er det primære i terapien. Igennem samtalen vil jeg tilstræbe at identificere og fjerne de forhindringer, der ligger i vejen for din selvrealisering. Jeg vil støtte og hjælpe dig med at få indsigt i og forstå dine psykiske problemer.

Er det til gavn for den terapeutiske proces, kan forskellige redskaber og metoder i nogle tilfælde være nyttige at arbejde med, og er du indstillet på det, kan du få opgaver med hjem. Sammen finder vi en fælles arbejdsform, der er hensigtsmæssig og udbytterig for dig.

Det er vigtigt at have en realistisk forventning til det at gå i terapi. Du skal være indstillet på at ville arbejde med dig selv, når du går i terapi. At gå i terapi er en proces, der tager tid og består af regelmæssige samtaler gennem kortere eller længere tid, alt efter dit individuelle behov og ønsker.

Samtalerne vil foregå i fuld fortrolighed, da jeg har tavshedspligt.

Hvad kan der ske, når jeg begynder at arbejde med mig selv i terapien?

Når du begynder at arbejde med dig selv i terapi, vil du måske opleve, at du har været vant til at undertrykke dine følelser, og når du så begynder at mærke og arbejde med følelserne, kan det i starten virke overvældende, men hen ad vejen vil du få det bedre, når du får bearbejdet det, som volder dig følelsesmæssigt smerte og problemer.

Som psykoterapeut er jeg uddannet i at drage omsorg for dig; jeg åbner ikke op for alt det svære på én gang og sørger også for ikke at efterlade dig som ”et åbent sår”, når du forlader terapilokalet efter en session. Terapien vil foregå nænsomt og i dit tempo.

Hvor mange sessioner skal der til?

Det er meget individuelt, hvor mange sessioner der skal til, for at have opnået den ønskede forandring. Det tager tid at forandre sig selv og sine mønstre samt at hele sine traumer. Nogle mennesker kan nøjes med få sessioner, andre har brug for et længerevarende forløb – alt afhængigt af problematikker og mål for terapien.

Psykoterapi er en proces. For nogle går den proces hurtigere end for andre, og behandlingens længde afhænger altid af det enkelte menneske. For nogle er et par sessioner med en psykoterapeut nok, andre har behov for et længere forløb. 

Hvad nu hvis det viser sig, at terapien eller terapeuten ikke er noget for mig?

Jeg har fuld forståelse for, hvis du ikke ønsker at fortsætte i terapien, det har du dine gode grunde til – no hard feelings!

Hvad er terapeutens faglige baggrund?

Min faglige baggrund for at kunne hjælpe dig, er:

 • 4-årig bredspektret, dybdegående og intensiv psykoterapeutuddannelse (evalueret og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening og Reflektor)
 • 1-årig parterapeutisk efteruddannelse (med afsæt i EFT og EcCt)
 • 1-årig uddannelse Sorg- og kriseterapeut
 • 1-årig efteruddannelse i kropscentreret psykoterapi ”Touching Dialogue”

Jeg modtager løbende supervision.

Hvordan bestiller jeg en tid?

Ønsker du at bestille en tid, er du velkommen til at ringe/sms: 30 24 55 58 eller sende en mail: gitte@værdigselv

Hvis jeg bliver forhindret til en aftale?

Bliver du forhindret, så send en sms på tlf. 30 24 55 58.
Afbud skal ske senest dagen før vores aftale.

Jeg har ikke fået svar på alle mine spørgsmål

Du er meget velkommen til at kontakte mig – alle spørgsmål er relevante!
Tlf. 30 24 55 58
Mail: gitte@værdigselv.dk

Du er velkommen til at kontakte mig og få en uforpligtende samtale:

2 + 9 =

Psykoterapeut Gitte Juul fra Vær Dig Selv medlem af dansk psykoterapeutforening

Adresse

Psykoterapeut Gitte Juul Langhoff
CVR: 40431292

Nyledvej 17
5471 Søndersø
Der er gratis parkering lige ved døren.

Afbud

Ved afbud send en sms på
tlf. 30 24 55 58.
Afbud skal ske senest dagen før.
Ved udeblivelse fra en session betales fuld pris.